Sejarah penaklukan Yerusalem

Sejarah penaklukan Yerusalem Tentara Islam mampu menaklukkan Al-Quds, atau Bayt Al-Maqdis, pada tahun 636 M. Sesuai dengan tahun kelima belas Hijrah, ketika kota dan kuncinya diserahkan...